Poklad z půdy

Můj praděda byl prý velký podnikatel. Protože ale ani můj táta, ani jeho bratr, můj strýc, nechtěli v dědových šlépějích jít, celou firmu nakonec odkázal své dlouholeté lásce, která se o  firmu vzorně starala. Celou dobu jsem si lámal hlavu tím, proč dědovu firmu nechtěli? Až jsem na to přišel a to když jsem na půdě našel staré firemní razítko . Firma obchodovala s olomouckými syrečky. To bysme se dneska měli, napadlo mě hned vzápětí…

Doma vyrobené

Razítka mohou být všelijaká. Mohou obsahovat pouze písmena a číslice, nebo také loga a další identifikační znaky, které jsou typické pro tu, či onu danou firmu nebo jednotlivce. My si ale koupili speciální pryž a vyrobili si ho doma. Bylo jedinečné, úžasné a neopakovatelné. Výroba nám trvala týden, včetně vymýšlení a následné samotné realizace. Jsme na něj vážně moc pyšní.